Obnovení provozu MŠ

Provoz v MŠ bude obnoven v pondělí 18. května 2020 a bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek (viz metodika MŠMT pro ochranu zdraví v MŠ najdete v předchozí aktualitě).

V den nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci přinesou čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dní- kašel, rýma, zvýšená teplota, horečka, ztráta chuti, čichu..(Čestné prohlášení najdete v předchozí aktualitě), kde rovněž stvrzují, že byli seznámeni s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví. Prosíme o pozorné přečtení, zvážení a následném rozhodnutí o účasti dítěte v MŠ. Bez podepsaného prohlášení nemůže být vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

U dětí, které trpí alergií, je nutné donést potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidné dny.