PŘÁNÍ

Kolektiv MŠ přeje všem dětem naší školky krásný a veselý Den dětí!