Informace pro rodiče k novému školnímu roku 2020-2021 vzhledem ke COVID 19

Provoz MŠ : 6.30 – 16.00

Příchod do MŠ: 6.30 – 8.00 – prosíme rodiče, aby vodili děti včas a pozdější příchod hlásili předem.

Při omlouvání dětí volejte na telefonní číslo 733 717 590.

Předávání a vyzvedávání dětí bude probíhat u spodní přepážky dveří

tak, jako v loňském roce.

Rodiče jsou povinni do MŠ vodit pouze zdravé děti. Při projevech respiračních onemocnění či teplotě dítě do kolektivu nesmí! Pokud se objeví příznaky těchto onemocnění během dne, budou rodiče vyzváni, aby si dítě neprodleně vyzvedli.

U dětí, které trpí alergickými projevy,je nutné potvrzení lékaře.

Případný vstup do MŠ bude možný pouze s rouškou a s použitím dezinfekce rukou.

Děti budou ráno i v poledne předávány ve „školkovém „pohodlném oblečení , v šatně si odloží pouze obuv, mikinu či bundu a umyjí si ruce.

Děti budou potřebovat malý batůžek s vlastním pitím v plastové lahvi a jednu jednorázovou nebo látkovou roušku. Obojí prosíme PODEPSAT!

Děkujeme za pochopení a 1. září se na vás těšíme !