OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Ředitelka školy žádá rodiče dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, aby případnou absenci dětí omlouvali také ředitelce školy na email msstaryjicin@cbox.cz

 

Pro předškolní děti, které z důvodu nemoci nedochází do MŠ najdete na www stránkách v záložce MODRÁ TŘÍDA, vzdělávací nabídku – 1x za 14 dnů.

 Seznamte se prosím, se Školním řádem v záložce DOKUMENTY a podepište u paní učitelky ve třídě.

Vzhledem ke Covid – 19, neproběhnou informativní schůzky v MŠ, informace budou p. učitelky podávat na www stránkách v záložkách jednotlivých tříd a na oknech u šaten dětí.

Děkuji za spolupráci, Jitka Tihelková.