Personální obsazení mateřské školy Petřkovice

Personální obsazení mateřské školy Petřkovice

Seznam zaměstnanců MŠ, pracovní zařazení

Adéla Klosová                    vedoucí učitelka

Ludmila Klosová                učitelka

Mgr. Martina Dostalová    učitelka

Liliana Gulánová                školnice

Věra Trefilová                     kuchařka