Informace pro rodiče dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání

Z důvodu uzavření mateřské školy, kde je v posledním ročníku vzdělávání povinné, bude dětem poskytnuto vzdělávání distančním způsobem.

Forma vzdělávání bude probíhat prostřednictvím e-mailu: skolkastaryjicin@centrum.cz

a webu  www.msstaryjicin.cz

Jednou za 14 dnů budete dostávat nabídku činností na Váš osobní e-mail. Veškeré dotazy, požadavky, připomínky, náměty zasílejte na výše uvedený e-mail, kde s Vámi budou třídní učitelky komunikovat. Každé pondělí si můžete úkoly (v tištěné podobě) vyzvednout době v od 10.00 – 12.00 hod. v MŠ Starý Jičín.

Jelikož je předškolní vzdělávání povinné, vyplývá pro Vás povinnost, omluvit dítě do tří dnů ze vzdělávání na výše uvedený e-mail. Distanční výuka probíhá i v době jarních prázdnin.

Vzhledem k náročnosti současné doby pro Vás rodiče, Vám budeme nápomocni vzdělávání dětí dle Vašich individuálních podmínek zvládnout.

Z naší strany půjde o inspirativní tipy na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, pohybové aktivity v přírodě a  účast dětí na drobných domácích pracích.

 

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME – KOLEKTIV PEDAGOGOGŮ