Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021

Ředitelka školy oznamuje rodičům, že od 12. 4. 2021 se otvírá provoz Mateřské školy Starý Jičín a odloučených pracovišť za podmínek určených v Manuálu provozu škol.

  1. Do MŠ nastupují děti s povinnou předškolní docházkou, děti IZS a vybraných profesí (najdete opět v Manuálu provozu škol.)
  2. Před vstupem do MŠ budou zákonným zástupcům, nebo jiné pověřené osobě rozdány neinvazivní testy. Rodiče provedou test a budou čekat na výsledek testu před budovou školy. Manipulace s testem je snadná a rychlá – výsledky jsou do 15 min., počítejte proto se zdržením při předávání dětí. Testování bude probíhat v pondělí a čtvrtek, nebo první den při nástupu do MŠ.
  3. Děti nemusí mít po dobu docházky do MŠ roušku.
  4. Děti, které nebudou docházet do MŠ, obdrží náměty na vzdělávání emailem.
  5. Žádáme rodiče, aby nám do pátku 9. 4. 2021 do 10.00 hod. potvrdili docházku dětí na email jednotlivých škol a školní jídelny, popřípadě SMS.

Více informací najdete na stránkách MŠMT ( https://www.msmt.cz )

Těšíme se na vás, v případě dotazů volejte na tel. čísla jednotlivých pracovišť.