INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ

Vážení rodiče,

ředitelství školy vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy Starý Jičín, MŠ Starojická Lhota, MŠ Petřkovice pro školní rok 2021/2022.

Vyplněné žádosti budeme přijímat od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 osobně od 9.30 do 11.30 v jednotlivých mateřských školách, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

K zápisu je nutné vyplnit a dodat:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Prohlášení zákonných zástupců

3. Přihláška ke stravování

4. Přílohy k žádosti

  • kopie rodného listu
  • doklad řádného očkování dítěte a potvrzení pediatra, že dítě může být přijato do MŠ (výjimka se uplatňuje na děti, které k 31 . 8. 2021 dovrší 5 let).

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do 31. 8. 2021, pokud ještě do MŠ nedocházejí. Školní rok začíná 1. září 2021. Pokud chcete přihlásit své dítě v průběhu šk. roku 2021/2022, dostavte se také k zápisu.

Případné dotazy pište na e-mailovou adresu MŠ msstaryjicin@cbox.cz

Jitka Tihelková, ředitelka školy

PŘÍLOHA: Formuláře ke stažení  

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělání.doc

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělání.pdf

Prohlášení zákonných zástupců.doc

Prohlášení zákonných zástupců.pdf

Přihláška ke stravování.doc

Přihláška ke stravování.pdf

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.pdf