Seznámení se Školním řádem..

Seznamte se prosím se Školním řádem, Dodatkem ke školnímu řádu a Výši úplaty v záložce DOKUMENTY a podepište u paní učitelky ve třídě. Děkujeme.